top of page
  • דר' אילנה שפייזמן

ביטול עילת הסבירות על החלטות מממשלה – לא פשרה מינורית

מאת: דר' אילנה שפייזמן


לקריאת המאמר המלא >>


ביטול עילת הסבירות על החלטות מממשלה דר אילנה שפייזמן
.pdf
הורידו את PDF • 132KB

בימים האחרונים פורסם כי הקואליציה מתכוונת לקדם חקיקה כך שעילת הסבירות לא תחול על החלטות ממשלה. עוד פורסם, כי סעיף זה היה אחד מבין הסעיפים עליהם נוצרה הסכמה בשיחות בבית הנשיא בין נציגי הקואליציה לאופוזיציה. עיקר הדיון הציבורי מתמקד בשאלה האם הצעה זו תחול גם על מינויים, כי הרי במידה וכן הדבר יסלול את חזרתו של ח"כ אריה דרעי לשולחן הממשלה. אבל, ההחלטה על ביטול עילת הסבירות משמעותית הרבה מעבר לשאלת המינויים. ממשלות ישראל מקבלות כ-500 החלטות בשנה. רק 14% מההחלטות האלו עוסקות במינויים. כ-10% עוסקות בטיוטות חוק שהממשלה רוצה לקדם מול הכנסת, עוד כ 15% בנושאים פרוצדורליים שונים כגון נסיעות שרים או אשרור אמנות. ההחלטה על ביטול עילת הסבירות תחול אם כן על כ 60% מההחלטות הממשלה, ומדובר על החלטה משמעותית מאוד בכל הקשור לקביעת מדיניות במדינת ישראל.


הממשלה בישראל פעילה הרבה יותר מאשר מקבילותיה במשטרים פרלמנטריים אחרים. בעוד שממשלות אחרות מקבלות החלטות במליאת הממשלה שעוסקות בעיקר בחקיקה ממשלתית או בנושאים סמליים הצהרתיים, בישראל תוכניות המדיניות המרכזיות מגיעות לאישור במליאת הממשלה. כך למשל, תוכנית החומש לחברה הערבית, תוכניות חומש לקהילת יוצאי אתיופיה, תוכניות לפיתוח הפריפריה והחלטות בתחום התחבורה, התכנון והבניה כולן התקבלו באמצעות החלטות ממשלה. לא רק שהחלטות ממשלה עוסקות נושאים מהותיים וחשובים, אלא מדובר גם על החלטות להן מוקצים תקציבים רבים. מיליארדי שקלים, הבאים מתקציבים של משרדים שונים, הכוללים לעיתים התחייבויות רב שנתיות, מוקצים על מנת ליישם את ההחלטות שהתקבלו.


החלטות ממשלה מהוות לעיתים מסלול עוקף כנסת עבור הממשלה. כאשר הממשלה חוששת כי מדיניות מסוימת עשויה להתקל בהתנגדות בכנסת היא יכולה להעביר אותה באמצעות החלטת ממשלה. במליאת הממשלה קל יותר לגייס רוב, וכן ישנה פחות ביקורת ציבורית מכיוון שהסיקור התקשורתי של החלטות הממשלה מצומצם יחסית והפרוטוקולים של הדיונים חסויים. לכן, אם בג"צ לא יוכל לפסול החלטות ממשלה תחת עילת הסבירות אך יוכל לבקר חקיקה, הרי שהדבר יצור תמריץ לממשלה להעביר החלטות רבות יותר דרך מליאת הממשלה ולא דרך מליאת הכנסת. לדוגמא, נניח והממשלה רוצה לשנות את מפת אזורי העדיפות הלאומית (החלטה שמתקבלת באמצעות החלטת ממשלה). נניח שהשינוי קובע כי הישובים הנכללים באזורי עדיפות לאומית יקבעו על בסיס ההצבעה לכנסת באותם ישובים. אם עילת הסבירות לא תחול על החלטות ממשלה יהיה קל יותר לממשלה להעביר החלטה מעין זו. ביטול עילת הסבירות על החלטות ממשלה, עלולה לפתוח פתח לקבלת החלטות לא ענייניות.


לציבור לא הוצגו עד כה נתונים המראים כמה אחוז מבין החלטות הממשלה נפסלו על ידי בג"צ באמצעות עילת הסבירות. ייתכן, שמדובר על מספר מועט של החלטות. ייתכן גם כי מרבית ממשלות ישראל לא השתמשו וגם לא ישתמשו בכוחן לרעה. אבל, אנו האזרחים לא רוצים לסמוך רק על המזל ועל רצונו הטוב של השליט. מה שנראה על פניו כפשרה מינורית מהווה הלכה למעשה צמצום משמעותי ביכולת של בית המשפט לעשות ביקורת שיפוטית באחד מהאפיקים המרכזיים של קביעת המדיניות בישראל.לקריאת המאמר המלא >>


ביטול עילת הסבירות על החלטות מממשלה דר אילנה שפייזמן
.pdf
הורידו את PDF • 132KBComments


מאמרים נוספים:

bottom of page