top of page
 • פורום מדעני.ות מדינה למען הדמוקרטיה הישראלית

כנס החורף הראשון של הכנסת ה-25 סיכום חקיקה אנטי-דמוקרטית

מאת: פורום מדעני.ות מדינה למען הדמוקרטיה הישראלית


לקריאת המאמר המלא >>


מדדי הדמוקרטיה של ישראל - היום שאחרי
.pdf
הורידו את PDF • 849KB

הכנסת ה-25 הושבעה ב-15 בנובמבר, 2022 וכנס החורף הראשון שלה נמשך עד ה-2.4.2023.

במהלך התקופה הזו קידמה הקואליציה מהלכי חקיקה אנטי-דמוקרטיים נרחבים בהתאם לפרוטוקול ההונגרי, ובראשם הרפורמה במערכתהמשפט.

הפרוטוקול ההונגרי כולל חמישה שלבים: ביטול העצמאותשל מערכת המשפט, פגיעה במנהל תקין וסדרי בחירות, השתלטות על תקשורתציבורית ומדיה חופשית, פגיעה בזכויותפרט, מיעוטים, נשים, להט"בים וכפייה דתית, ופגיעה בחופש הביטוי – באקדמיה, באמנות ובתרבות.

פורום מדעני.ות המדינה למען דמוקרטיה עקב במהלך כנס החורף של הכנסתאחר החקיקה האנטי- דמוקרטית של הקואליציה. ניתוח החקיקה עפ"י הפרוטוקול ההונגרי הביא אותנו להערכה כי העברת החלק הראשון של הרפורמה המשפטיתבסוף מושב החורףשל הכנסת,היא נקודתה הכרעה. לאחר מכן, יפתח הפתח להתממשותהפרוטוקול ההונגרי על כל סעיפיו.

המחאה העיקשת וחסרת התקדיםעצרה את המהלך המסוכן הזה רגע לפני נקודת ההכרעה, אך החקיקה האנטי-דמוקרטית לא נעצרה לחלוטין. הצעות החוק הללו מוכנות להוציא אל הפועל את הפרוטוקול ההונגרי בהתראהקצרה.

153 הצעות חוק אנטי-דמוקרטיות הונחו על שולחן הכנסת במהלך כנס החורף. מרבית הצעות החוק הן פרטיות- רק 2 מהן ממשלתיותו4- מהן של ועדת חוק, חוקה ומשפט.

במהלך המושב קודמו באופן אקטיבי 20 הצעות חוק. ביניהן ניתוק מח"ש מהפרקליטות, חוק דרעי ,2 חוק המתנות, הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, הכפפת המשטרה לשר לבטחון לאומי ומעורבותו במדיניות חקירות והוספת נציגים של שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות לועדות תכנון מחוזיות בדרום ובצפון. חלק מהצעות החוק נמצאות כבר בהכנה לקריאה שניה ושלישית או מונחות על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית.

5 הצעות חוק אושרו בכנסת ונוספו לספר החוקים של מדינת ישראל, ביניהן חוק הנבצרות, חוק החמץ ודחיית מועד כינוס הועדה למינוי שופטים.כך נראתה החקיקה האנטי-דמוקרטית של הקואליציה בכנס החורף הראשון של הכנסת ה- 25:


1. צמצום עצמאות מערכת המשפט – 59 חוקים

בנוסף להצעות החוק המוכרות:

 • החזרת החסינות לח"כים

 • איסור חקירה פלילית נגד ראש ממשלה מכהן (החוק הצרפתי)

 • ביטול עבירת מרמה והפרת אמונים


2. פגיעה במנהל ציבורי תקין וסדרי בחירות– 20 חוקים

 • מינויים פוליטיים בחברת ממשלתיות

 • אי העברת תקציב לא תביא לפיזור הכנסת

 • סמנכ"לים במשרדי ממשלה כמשרות אמון

 • חוק המתנות


3. פגיעה בזכויותאדם ואזרח – 32 חוקים

 • ביטול גמלת ביטוח לאומי למי שפגע בכבוד הדגל וסמלי המדינה

 • צמצום פעילות ארגוני חברה אזרחית שנתמכים ע"י ישויות זרות

 • מעקב שב"כ על רקע פשיעה פלילית

 • איסור שביתה ב-30 הימים שלפני בחירות כלליות ומקומיות


4. כפייה דתית, פגיעה בנשים, להט"ביםומיעוטים – 26 חוקים

 • חוק חמץ (אושר בכנסת)

 • הרחבת סמכויות בתי דין הרבניים לנושאים אזרחיים

 • ביטול סעיף הנכד בחוק השבות

 • הגדרת הלאום במשרד האוכלוסין עפ"י ההלכה

 • איסור עידוד החזרה בשאלה


5. פגיעה בחופש הביטויוהיצירה- תקשורת ציבורית, אקדמיה, תרבות ואמנות – 16

חוקים

 • הפרטת השידור הציבורי (תאגיד השידור הציבורי, גל"צ)

 • איסור על בתי ספר יסודיים לקיים פעילות על נטיה מינית וזהות מגדרית

 • איסור על מוסדות להשכלה גבוהה לציין את יום הנכבה

 • איסור על סטודנטים ומרציםלהניף דגלי מדינות אויב/הרשות הפלסטיניתלקריאת המאמר המלא >>


מדדי הדמוקרטיה של ישראל - היום שאחרי
.pdf
הורידו את PDF • 849KB


Comments


מאמרים נוספים:

bottom of page