top of page

אודות

בשנים האחרונות, ובפרט לאחר בחירות 2022, השיח הציבורי והפוליטי בישראל משקף מחלוקת עמוקה באשר לאופיו המצוי והרצוי של המשטר במדינת ישראל. המחלוקת נוגעת אפילו למשמעותו של המושג ״דמוקרטיה״.

כנשות ואנשי מדע המדינה, צברנו ידע רב ביחס לסוגיות אלו ומטרתנו היא לספק לציבור בישראל תשובות לשאלות כמו:

  • האם הדמוקרטיה הישראלית נמצאת תחת איום?

  • כיצד ניתן לזהות ולהצביע על  'שחיקה' או 'נסיגה דמוקרטית'?

  • איך שינויים בדמוקרטיה הישראלית צפויים להשפיע על חיי כאזרח.ית המדינה?

הידע שלנו ביחס לשאלות אלו ואחרות מבוסס על מחקר רחב אודות שלל נושאים, בהם: תפקוד רשויות השלטון – ממשלות, פרלמנטים, ובתי משפט - ומערכת היחסים ביניהם; חוקות והגנה על חירויות פרט כמו חופש הביטוי; תקשורת פוליטית והפצת fake news; קיטוב, הקצנה ואלימות פוליטית; פופוליזם ומחאה חברתית; כלכלה ופוליטיקה; שירות ציבורי ופוליטיזציה; ועוד.

מחקרים אלה ומשמעויותיהם מונגשים כאן לציבור הרחב, למען דיון מעמיק והבנה מהותית של השינויים שעוברת הדמוקרטיה הישראלית בימים אלה.

מי אנחנו?

bottom of page