top of page

נאומים והרצאות

מרפורמה משפטית להפיכה משטרית, שיחה עם ד"ר יעל שומר
27:38

מרפורמה משפטית להפיכה משטרית, שיחה עם ד"ר יעל שומר

שיחה עם ד"ר יעל שומר. ה-1 במאי, 2023. --------------- לינק לטבלת הצפייה בחקיקה: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e6iRsPhCgzFVFoYRU-7Svz2WqolZuJH1rwfwKsaMp7U/edit הצעת חוק לשינוי חוק הבחירות: ח"כ אליהו רביבו מהליכוד הגיש הצעה לפיה אם לא מצליחים להרכיב ממשלה לאחר בחירות יתקיימו בחירות ישירות לראשות הממשלה, והסיעות המצטרפות לקואליציה יחלקו ביניהן עוד 12 מושבים בכנסת להינדוס רוב מיוחס בכנסת לקואליציה. במהלך מושב החורף של הכנסת ה-25 הוצעו כמעט 4000 הצעות חוק מרביתן הצעות חוק פרטיות. האינפלציה בהצעות החוק הפרטיות איננו מאפיין חדש. ואולם, ריבוי הצעות החוק הפרטיות על ידי חברי כנסת ששייכים למפלגות הקואליציה מעניין כיוון שהצעות חוק פרטיות נחשבות בעיקרן כלי אופוזיציוני. --------------- ד"ר יעל שומר היא מרצה בכירה בבית הספר למדע המדינה משל ויחסים בינ"ל באוניברסיטת תל אביב. היא מומחית של פוליטיקה השוואתית וישראל בדגש על מוסדות פוליטיים דמוקרטיים כדוגמת שיטות הבחירה, מפלגות ובתי מחוקקים. מאמריה של יעל התפרסמו בכתבי עת מובילים בתחום כולל ב- American Journal of Political Science, Comparative Political Studies, Political Behavior, Legislative Studies Quarterly.

פודקסטים

bottom of page