top of page
  • פרופ' איתי בארי

360 על מצבו של השלטון המקומי בישראל

מאת: פרופ' איתי בארי | גל"צ - 360 עם עידן קוולר


בתכנית 360 מתקיים דיון רחב לגבי יחסי שלטון מרכזי-מקומי, חשיבות האוטונומיה המקומית וקידום החשיבה האזורית, כאיזון וכבלם לשלטון מרכזי ריכוזי.

(התכנית הזו היא הכי כללית לעניין המאבק שלנו והייתי מניח אותה במקום השלישי).

Comments


מאמרים נוספים:

bottom of page