top of page
  • ד"ר גייל טלשיר - האוניברסיטה העברית

האם בנימין נתניהו עדיין רציונלי?

מאת: ד"ר גייל טלשיר - האוניברסיטה העברית | הבריקדה עם אטילה שומפבליההחלטות שקיבל ראש הממשלה נתניהו בחודשים האחרונים מעוררים סימני שאלה לגבי כשירותו ולגבי הרציונאליות שמפעילה אותו. ד"ר גייל טלשיר מהמחלקה למדעי המדינה באוניבריסטה העברית, מנתחת את ההתנהגות של ראש הממשלה, משווה אותו לויקטור אורבן, בוחנת את הנקודה שבה הוא שינה את התנהגותו ומביטה קדימה
Yorumlar


מאמרים נוספים:

bottom of page