top of page
  • ד"ר גייל טלשיר - האוניברסיטה העברית

האביר האפל של ההפיכה המשטרית בישראל

מאת: ד"ר גייל טלשיר - האוניברסיטה העברית | הבריקדה עם אטילה שומפבליד"ר אביעד בקשי הוא האבא הרוחני של ההפיכה המשטרית ושל הדיקטטוריזציה בישראל. הוא מעמודי התווך של קהלת, מנאמני הלאומיות היהודית והמשיחיות המודרנית. מינוי שופטים פוליטיים הוא לגמרי בסדר מבחינתו של ד"ר בקשי, שעיצב ספרי לימוד ללא תוכן דמוקרטי ראוי עבור ילדינו, ומסייע ליריב לוין לחרב את הדמוקרטיה הישראלית. ד"ר גייל טלשיר מנתחת את אופיו של האיש שהפך לאחד המנועים החזקים שדוחפים ל"רפורמה"
Comments


מאמרים נוספים:

bottom of page