top of page

מה?דע!  דמוקרטיה

מדעני.ות מדינה מנגישים.ות ידע אקדמי
למען הדמוקרטיה הישראלית.

האם קיימת דרך בה ניתן לזהות ולהצביע על  'שחיקה' או 'נסיגה דמוקרטית'? 

מה המשמעות  של החוקים שמקדמת הקואליציה הנוכחית?

האם הדמוקרטיה הישראלית נמצאת תחת איום? 

איך שינויים בדמוקרטיה הישראלית יכולים להשפיע על החיים שלי כאזרח.ית במדינה?

מעקב חקיקה

Israeli Parliament House

הכנסת ה-25 הושבעה ב-15 בנובמבר 2022

מאז, קידמה הקואליציה מהלכי חקיקה אנטי-דמוקרטיים נרחבים בהתאם ל ״פרוטוקול ההונגרי״, ובראשם הרפורמה במערכת המשפט.

מהו הפרוטוקול ההונגרי?

סדרת מהלכים שקידם הנשיא אורבן נגד הדמוקרטיה ההונגרית:

1. ביטול העצמאות של מערכת המשפט

2. פגיעה במנהל תקין  וסדרי בחירות

3. השתלטות על תקשורת ציבורית ומדיה חופשית

4. פגיעה בזכויות פרט, מיעוטים, נשים, להט"בים וכפייה דתית

5. פגיעה בחופש הביטוי – באקדמיה, באמנות ובתרבות

 

פורום מדעני.ות המדינה למען דמוקרטיה עוקב אחר
החקיקה האנטי-דמוקרטית של הקואליציה. מעקב החקיקה שלנו מצביע על התקדמות תהליכי חקיקה בכל סעיפי ״הפרוטוקול ההונגרי״.

העברת הסעיף הראשון - פגיעה בעצמאות מערכת המשפט - היא מסוכנת במיוחד, משום שתקל מאד על העברת שאר סעיפי הפרוטוקול ההונגרי.

החקיקה האנטי - דמוקרטית בפתח מושב הקיץ של הכנסת
מאי 2024

ערב מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023, קידמה הקואליציה 225 הצעות חוק אנטי-דמוקרטיות
בכל חמשת הפרמטרים של הפרוטוקול ההונגרי: ביטול עצמאות מערכת המשפט, פגיעה במנהל ציבורי תקין ושינוי סדרי בחירות, כפיה דתית ופגיעה בזכויות נשים, להט"בים ומיעוטים, פגיעה בחופש הביטוי באקדמיה, האמנות והתרבות והשתלטות על תקשורת ציבורית ומדיה חופשית.


בחודשים שחלפו מאז לא הפסיקה הקואליציה לקדם את החקיקה האנטי דמוקרטית.

בפתח מושב הקיץ של הכנסת מונחות על שולחנה 275 הצעות חוק אנטי-דמוקרטיות.


מאז ה 7- באוקטובר הונחו 50 הצעות חוק אנטי דמוקרטיות:
35 הצעות חוק לכפיה דתית ופגיעה בזכויות אדם, נשים, להט"בים ומיעוטים
7 הצעות חוק לביטול עצמאות מערכת המשפט
5 הצעות חוק לפגיעה במנהל ציבורי תקין ושינוי סדרי בחירות
2 הצעות חוק לפגיעה בחופש הביטוי - אקדמיה, אמנות ותרבות
1 הצעות חוק להשתלטות על תקשורת ציבורית ומדיה חופשית


הצעות החוק האלה אינן הצהרתיות בלבד - 6 הצעות עברו ונכנסו לספר החוקים. הן מאפשרות לצה"ל ושב"כ לחדור למחשב אישי, לשר הביטחון להכריז על אדם כפעיל טרור ולמנכ"ל משרד החינוך לפטר עובדי הוראה ללא שימוע.


14 הצעות נוספות עברו קריאה טרומית ו- 3 נמצאות בהכנה לקריאה שניה ושלישית.


החקיקה האנטי דמוקרטית של הקואליציה ממשיכה גם בעת מלחמה ובזמן שהחטופים עדיין בעזה.

היא פוגעת באופן דרמטי בכללי המשחק הדמוקרטיים, משנה את המרחב הציבורי, מגבילה את חופש הפרט, מצירה את צעדיהם של שומרי הסף, האקדמיה, החינוך והחברה האזרחית, מעניקה סמכויות דרקוניות לשרי הממשלה, מסירה מגבלות על שחיתות ומפרקת דה-פקטו את מקצוענות השירות הציבורי.

ניירות עמדה

Contact

נאומים והרצאות

bottom of page