top of page

מה?דע!  דמוקרטיה

מדעני.ות מדינה מנגישים.ות ידע אקדמי
למען הדמוקרטיה הישראלית.

האם קיימת דרך בה ניתן לזהות ולהצביע על  'שחיקה' או 'נסיגה דמוקרטית'? 

מה המשמעות  של החוקים שמקדמת הקואליציה הנוכחית?

האם הדמוקרטיה הישראלית נמצאת תחת איום? 

איך שינויים בדמוקרטיה הישראלית יכולים להשפיע על החיים שלי כאזרח.ית במדינה?

מעקב חקיקה

Israeli Parliament House

הכנסת ה-25 הושבעה ב-15 בנובמבר 2022

מאז, קידמה הקואליציה מהלכי חקיקה אנטי-דמוקרטיים נרחבים בהתאם ל ״פרוטוקול ההונגרי״, ובראשם הרפורמה במערכת המשפט.

מהו הפרוטוקול ההונגרי?

סדרת מהלכים שקידם הנשיא אורבן נגד הדמוקרטיה ההונגרית:

1. ביטול העצמאות של מערכת המשפט

2. פגיעה במנהל תקין  וסדרי בחירות

3. השתלטות על תקשורת ציבורית ומדיה חופשית

4. פגיעה בזכויות פרט, מיעוטים, נשים, להט"בים וכפייה דתית

5. פגיעה בחופש הביטוי – באקדמיה, באמנות ובתרבות

 

פורום מדעני.ות המדינה למען דמוקרטיה עוקב אחר
החקיקה האנטי-דמוקרטית של הקואליציה. מעקב החקיקה שלנו מצביע על התקדמות תהליכי חקיקה בכל סעיפי ״הפרוטוקול ההונגרי״.

העברת הסעיף הראשון - פגיעה בעצמאות מערכת המשפט - היא מסוכנת במיוחד, משום שתקל מאד על העברת שאר סעיפי הפרוטוקול ההונגרי.

ניירות עמדה

Contact

נאומים והרצאות

bottom of page