top of page
 • ד"ר גייל טלשיר - האוניברסיטה העברית

ממשלת הפיכה משטרית על מלא בחקיקה דורסנית: לקראת משטר סמכותני-רודני ומדינת הלכה למעשה

מאת: ד"ר גייל טלשיר - האוניברסיטה העברית


לקריאת המאמר המלא >>


225 מערך החקיקה הדורסנית לפי הפרוטוקול ההונגרי
.pdf
הורידו את PDF • 2.06MB

ממשלת הקיצוניים: לקראת משטר סמכותני-רודני ומדינת הלכה למעשה


העין הציבורית מרוכזת במופע האימים של רוטמן בועדת חוקה ובשינוי כללי המשחק דרך שינויים חוקתיים בחוקי יסוד. ואולם היקפי החקיקה של ממשלת נתניהו השישית, העולים בשיעורים ניכרים על כל ממשלות העבר כולל ממשלת הימין על מלא 2015-9, פועלת גם במישור החוקתי בערוצים נוספים ובעיקר: תהליכי החקיקה מצביעים על הפיכה משטרית בכל חמשת הפרמטרים של הפרוטוקול ההונגרי:


 • צמצום דרסטי של עצמאות מערכת המשפט

 • פגיעה בזכויות אדם ואזרח

 • פגיעה בזכויות מיעוטים וכפייה דתית

 • פגיעה בשומרי הסף – ובראשם תקשורת ציבורית, שירות המדינה, אקדמיה וארגוני חברה אזרחית

 • שינוי כללי הבחירות


מאז כניסתה של ממשלת נתניהו השישית לתפקיד נכנסו לתהליכי חקיקה 225 חוקי הפיכה. מעבר לליבה של שינוי כללי המשחק של הדמוקרטיה דרך שינויים חוקתיים המובלים בועדת חוק חוקה ומשפט, הוגשו עוד עשרות רבות של חוקים המשנים באופן דרמטי את המרחב הציבורי, אורח החיים הפרטי ובעיקר את המרחב הדמוקרטי: הגבלות על חופש הפרט, הגבלות על גופי ביקורת ותקשורת, מתן סמכויות דרקוניות למשטרה ולשר, הסרת מגבלות השחיתות על מינויים ופירוק דה-פקטו של מקצוענות השירות הציבורי ושירות המדינה.


שינויים אלה עוברים דרך הצעות חוק טרומיות המאפשרות לעקוף בשלב ההנחה את ועדות הכנסת. הם מונחים על שולחן הכנסת ומחכים לחקיקה כך שיהיה ניתן להעבירם בבליץ בשעת כושר. רבים מהם חולפים מתחת לרדאר הציבורי.


ממשלת נתניהו השישית מורכבת ממפלגות חרדיות, חרדליות ומסורתיות.

החוקים מגלמים חמישה מהלכים אידיאולוגיים גדולים


 • שינוי משטרי מדמוקרטיה ליברלית למשטר רודני-סמכותני: החקיקה כאן נוגעת גם להסרת מגבלות מהשליט עצמו – ראש הממשלה – כגון חוק הנבצרות, חוק המתנות וביטול עילת הסבירות. גם ממתן הכשר למינויים מושחתים ללא קריטריונים בכל שדרות המינוי – ממינוי שרים ועד לעקיפת הדרג המקצועי על ידי החלטות שרים שרירותיות. ומתן סמכויות הולכות וגדלות למשטרה ולגופי שיטור הכפופים ישירות לשר ולרוה"מ.

 • הפיכת ישראל למדינה דתית – השוואת לומדי התורה למשרתים בצה"ל, חוק יסוד לומדי תורה, הכרה בהסמכה רבנית לתפקידי שירות המדינה, העלאה דרמטית בתקצוב ראשי רשויות חרדיים ומתן סמכויות לבתי דין רבניים מקרבים את ישראל למדינת דת חשוכה, מדינת עליונות יהודית.

 • שינוי דרמטי בסטאטוס קוו – שינוי חוקי יסוד, חקיקה, מדיניות ותקצוב שלמעשה נותנת לממסד הרבני הקיצוני גם חסינות מכל ביקורת של המדינה עם תקצוב ענק שמעולם לא ניתן, וגם נותנת לגורמי דת קיצוני שליטה חדירה ופיקוח על החינוך הממלכתי תוך ביטול הכפפת הממלכתי-דתי למדינה והפיכתו לעצמאי. כפייה דתית בוטה תתבטא במתן סמכויות משפט לבתי דין רבניים גם לא בדיני אישות ודת ותדרדר באופן ניכר את מצב הנשים בישראל.

 • הצרת צעדים ברוטלית של גופי הביקורת – התקשורת, ארגוני זכויות וחברה אזרחית וגופים משפטיים כיועמ"ש, כמח"ש והפרקליטות. הגבלה של האקדמיה, התרבות והאמנות.

 • למעשה ביטול המקצוענות והפיכת שירות המדינה לגוף של מינויים פוליטיים – בעיקר הפיכת היועמ"שים המשרדיים למינויים פוליטיים, ביטול סמכותם כקובעי גבולות הגזרה של החוק והתעלמות או החלפתם ככל שיעלה ברצון השר. דבר זה יכול לחלחל לכל המגזר הציבורי – כמו מעורבות השב"כ בחינוך כך יוכלו בסופו של דבר להגביל מורים, חוקרים ואנשי תרבות לאור התבטאויות ביקורתיות.

 • שינוי כללי הבחירות – בראש וראשונה מתן סמכות לקואליציה (ועדת הבחירות כבר לא תובל על ידי שופט בדימוס) ומניעת התערבות בג"צ אומרת כי למעשה הקואליציה תוכל לפסול כל מפלגה שלא נראית לה, ובראשן המפלגות הערביות, ולאשר כל מפלגה שתחפוץ בה – ובראשן מפלגות לאומניות, גזעניות ואנטי-דמוקרטיות.

הצעות חוק עפ"י הפרוטוקול ההונגרי + דוגמאות נבחרות

פורום מדעני המדינה למען הדמוקרטיה 225 חוקים

מעודכן ליום 1/8/2023


ביטול העצמאות של מערכת המשפט - 83 הצעות חוק

 • פ/3464/25- הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - שלילת סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטות ועדת הבחירות המרכזית לעניין אישור או פסילה של מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות) (ואטורי)

 • פ/2803/25- הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון- מינוי יועצים משפטיים של משרדים, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה) (אמסלם)

 • פ/2801/25- הצעת חוק יסוד הממשלה (תיקון- איסור חקירה פלילית נגד ראש הממשלה במהלך תקופת כהונתו) (אמסלם)


פגיעה במנהל תקין וסדרי בחירות- 26 הצעות חוק

 • פ/89/25- הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - בחירה ישירה לראש הממשלה וחלוקת מנדטים לסיעות הקואליציה) (אליהו רביבו)

 • פ/3484/25- הצעת חוק סמכויות מינהליות (מעצרים והגבלות) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 (צביקה פוגל)

 • פ/2671/25- הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - איסור קבלת תרומות מיישוב שיתופי), התשפ"ג-2023 (ואטורי)

פגיעה בזכויות אדם ואזרח- 55 הצעות חוק

פ/281/25- הצעת חוק איסור הנפת דגל הרשות הפלסטינית, התשפ"ג-2022 (ינון אזולאי)

פ/3290/25- הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור הנפת דגל של מדינת אויב או של ארגון טרור או של הרשות הפלסטינית במרחב הציבורי), התשפ"ג-2023 (חוה אתי עטייה)

פ/3476/25- הצעת חוק איסור הכחשת השואה (תיקון - איסור השוואה למעשיהם או למשטרם של הנאצים), התשפ"ג-2023 (אושר שקלים, קטי קטרין שטרית, ששון ששי גואטה, משה סעדה, אופיר כץ, אריאל קלנר, צגה מלקו, צביקה פוגל, בועז ביסמוט, דבי ביטון)

פ/3492/25- הצעת חוק סמכויות מינהליות (מעצרים והגבלות) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 (יצחק קרויזר)


כפייה דתית, פגיעה במיעוטים, נשים, להט"בים- 38 הצעות חוק

פ/1498/25- הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון - קביעת מקומות לרחצה נפרדת), התשפ"ג-2023 (משה גפני, יעקב אשר)

פ/11/25- הצעת חוק העונשין (תיקון – הרחבת הגדרת הגזענות), התשפ"ג–2022 (יעקב אשר, משה גפני)

פ/134/25- הצעת חוק התאמת טפסים ממשלתיים (פרטי הורים), התשפ"ג-2022 (יצחק פינדרוס, אבי מעוז)


פגיעה בשומרי הסף - בתקשורת, באקדמיה, ארגוני חברה אזרחית ובאמנות - 25 הצעות חוק

פ/964/25- הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור הנפת דגל של ישות עוינת במוסד מוכר), התשפ"ג-2022 (חנוך דב מלביצקי)

פ/175/25- הצעת חוק הפרטת גלי צה"ל, התשפ"ג-2022 (טלי גוטליב)

פ/176/25- הצעת חוק הפרטת תאגיד השידור הציבורי הישראלי, התשפ"ג-2022 (טלי גוטליב)

פ/3287/25- הצעת חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם (תיקון - הסדרת הפיקוח הפרלמנטרי על המרכז וביטול הפטור ממסים), התשפ"ג-2023 (דן אילוז)


חוקי ההפיכה המשפטית – 83 חוקים

חוקים הפוגעים בזכויות אדם – 55 חוקים
חוקי כפייה דתית ועצימות דתית – 38 חוקיםפגיעה בשומרי סף – 25 חוקים

תקשורת, שירות המדינה אקדמיה וחינוךשינוי כללי הבחירותלצפייה במעקב החקיקה המתעדכן:לקריאת המאמר המלא >>


225 מערך החקיקה הדורסנית לפי הפרוטוקול ההונגרי
.pdf
הורידו את PDF • 2.06MB

Comments


מאמרים נוספים:

bottom of page