top of page
  • מיכאל האוזר טוב

מחקר: ישראל לא תוגדר עוד דמוקרטיה ליברלית אם יעברו חוקי ההפיכה המשטרית

מאת: מיכאל האוזר טוב


חוקרים מארגון "מדעני מדינה למען הדמוקרטיה הישראלית" הגיעו למסקנה כי דירוגה של ישראל במדד המרכזי להערכת רמת הדמוקרטיה במדינות העולם יירד ל"דמוקרטיה אלקטורלית" - בדומה לדירוג של פולין, ברזיל וארגנטינה
Comentarios


מאמרים נוספים:

bottom of page