top of page
  • ד"ר יעל שומר - אוניברסיטת תל אביב

החקיקה האנטי-דמוקרטית לא פוסקת

מאת: ד"ר יעל שומר - אוניבסיטת תל אביב


לקריאת המאמר המלא >>


מעקב חקיקה_עדכון יוני 13
.pdf
הורידו את PDF • 157KB

הרגע לפני ההצבעה המכריעה על נציגי הכנסת לועדה למינוי שופטים והדד ליין שנתנה האופוזיציה לשיחות בבית הנשיא, הקואליציה ממשיכה בבליץ הצעות החוק האנטי דמוקרטיות. פורום מדעני המדינה למען הדמוקרטיה בישראל שעוקב אחר החקיקה המוצעת בכנס מצא כי 13 הצעות חוק שפוגעות בדמוקרטיה הונחו ביום אחד בלבד (12.6.23), ביניהן הצעות חוק נוספות הקשורות להפיכה המשפטית לדוגמה הצעות חוק בדבר פסקת ההתגברות, הגבלת זכות העמידה, וביטול זכותו של בית המשפט לבטל חוקים בביקורת שיפוטית. חוקים נוספים שהוצעו פוגעים בזכויות האדם והאזרח בישראל, לדוגמה הצעת החוק כי כל המשווה בין נבחרי ציבור, ארגונים או אירועים לבין המשטר הנאצי דינו 3 שנות מאסר ועוד.


אולם, הצעת החוק המסוכנת ביותר קשורה לבחירות, ואם תעבור תעניק כוח כמעט בלתי מוגבל לקואליציה לפסול רשימות ומועמדים אופוזיציוניים מלהתמודד בבחירות. על פי הצעת החוק, ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית—ועדה פוליטית על פי מפתח מפלגתי ולכן בשליטת הקואליציה—בדבר פסילת רשימות ומועמדים תהא סופית וחלוטה ולבית המשפט העליון לא תהיה הזכות לשנותה. הצעת חוק זו, אם תעבור, תקבע את המסמר המרכזי בהליך הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית, ותאפשר לקואליציה לפעול נגד התמודדותן של מפלגות מהאופוזיציה בבחירות תוך קיבוע שלטון הקואליציה.


הצעות חוק אלה באות על רקע מהלכי חקיקה אנטי-דמוקרטיים נרחבים של הקואליציה, בהתאם לפרוטוקול ההונגרי. הפרוטוקול ההונגרי כולל חמישה מרכיבים: ביטול העצמאות של מערכת המשפט (72 חוקים והצעות חוק), פגיעה במנהל תקין וסדרי בחירות (24 חוקים והצעות חוק), פגיעה בזכויות אדם ואזרח (48 הצעות חוק), פגיעה במיעוטים, נשים, להט"בים וכפייה דתית (28 חוקים והצעות חוק), ופגיעה בחופש הביטוי – בתקשורת, באקדמיה, באמנות ובתרבות (17 הצעות חוק). בסך הכל, מאז השבעת הכנסת בנובמבר 2022, הניחה הקואליציה 189 הצעות חוק אנטי-דמוקרטיות על שולחן הכנסת.


--------

לצפייה במעקב החקיקה המתעדכן:

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

ד"ר יעל שומר, ביה"ס למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב yshomer@gmail.comלקריאת המאמר המלא >>


מעקב חקיקה_עדכון יוני 13
.pdf
הורידו את PDF • 157KB

Comments


מאמרים נוספים:

bottom of page